ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ:
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವು ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
53
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್