ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಔಡಲ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಔಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
8
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್