ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು-ತಲೆಯ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ
ಕಪ್ಪು-ತಲೆಯ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗೊನಿಯೊಜಸ್ ನೆಫಾಂಟಿಡಿಸ್ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೀಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10-12 ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪು-ತಲೆಯ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
6
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್