ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೈವಿಕ-ಕೀಟನಾಶಕಗಳು.
ವರ್ಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಲೀಕಾನಿ ಅಥವಾ ಬೆವೆವೆರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿನಾ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಹಾರ್ಜಿಯಾಮ್ ಅನಿಸೊಪ್ಲಿಯಾವನ್ನು10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
223
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್