ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆAgroStar Animal Husbandry Expert
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಲೇಜ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮೇವಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಜನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಒಂದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
170
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್