ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ_x000D_ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ 0:52:34 ಅನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
745
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್