ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಬರಲಿವೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ನಿರ್ಮಲ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯ - ಛತ್ತಿಸಗಢ ಸಲಹೆ: - ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡನ್ನು @ 30 ಮಿಲಿ + ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 15 ಗ್ರಾಂನ್ನು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
583
3
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್