ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 19:19:19 @ 75 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
546
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್