ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗೋವಿನಜೋಳದಲ್ಲಿ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಳಕೆ
ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ @ ೮ ಕೆ.ಜಿ. ಎಕರೆಗೆ ಕೊಡವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
87
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್