ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.
ಬಾದಾಮಿನ ಕೊಯ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
1. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಹುಳುಗಳುವಿನ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿನ ಹೊರ ಕವಚವು ವಿಭಜನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. 3. ಟ್ರೀ-ಶೇಕರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ . 4. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 5-7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಟ್ರೀ-ಶೇಕರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
245
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್