ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಿಫೆನಝೆಟ ೫೦ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ @ ೨೦ ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಬೆಕ್ಟಿನ್ ೧ ಈಸಿ @ ೪ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ೧೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
192
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್