ತರಕಾರಿಗಳು
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
ಏಕ ದಳ
ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬೀಜಗಳು
ಹಣ್ಣುಗಳು
ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹೂವುಗಳು
ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ