Looking for our company website?  
ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕಮಲೇಶ್ ಭಾಗೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ : - ಥಿಯೋಫಾನೆಟ್ ಮೀಥೈಲ್ @ 450 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಕೊಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ @ 10-12 ಗ್ರಾಂನ್ನು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ....
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
20
1
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು ಅರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಶಿವಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: - 12: 61: 00 ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 1 ಕೆಜಿ / ದಿನ / ಎಕರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು. ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ನ್ನು @ 30 ಮಿಲಿ...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
37
9
ಪಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇವುತ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: - 19: 19: 19 @ 1 ಕೆಜಿ / ದಿನ / ಎಕರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
51
9
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ಹತೋಟಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ - ಬಿಹಾರ ಸಲಹೆ - ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
206
21
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ್ ಮಹಾದೇವ್ ಗುತಲ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟಾದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
166
14
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
111
8
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
34
6
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬಾಧೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
152
18
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
67
17
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
44
0
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ: ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಿಗುಟಾದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
89
12
ಹಿರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ: ಈ ಕೀಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟಿ-ಆಕಾರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಕ್ಷಿ...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
74
4
ಖರಬೂಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಥೋರತ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಹನಿ ಮೂಲಕ ಎಕರೆಗೆ 12: 32: 16 @ 3 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
125
3
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ: ಸಸ್ಯದ ಮೂಲದ ಬಳಿ ಎಕರೆಗೆ 19: 19: 19 @ 1 ಕೆಜಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
89
2
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 12: 32: 16 @ 3 ಕೆಜಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
178
8
ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ಭಾಯ್ ಮಲಾನಿ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: ಪವರ್ ಜೆಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 25 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
106
2
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವೂಫ್ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 14 ಗ್ರಾಂನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
134
12
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 50% WP @ 90 ಗ್ರಾಂನ್ನು 300 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
84
14
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ತೆನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಗರ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 15 ಗ್ರಾಂ ದರದಲ್ಲಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
168
4
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಮ್ಯಾನ್ಫುಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ 19: 19: 19 @ 75 ಗ್ರಾಂ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
40
0
ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ