Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 19, 06:00 AM
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರೆಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪೊರೆಲ್ 18.5 ಎಸ್ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲುಬೆಂಡೈಮೈಡ್ 20 ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
653
89
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Mar 19, 04:00 PM
ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ: ಸ್ಪ್ರೇ ಕಾರ್ಪ್ಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್ಪಿ @ 25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
523
118
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Mar 19, 06:00 AM
ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
40 ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮೋಹಕ ಬಲೆಯ ಲೂರ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
370
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Feb 19, 04:00 PM
ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಹಿರಾಜಿ ಪೇಟ್ವೇಕರ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ - 3 ಕೆ.ಜಿ 19: 19: 19 ಹನಿ ಮೂಲಕ. "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
792
106
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Feb 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ.
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ, 3 ಕೆ.ಜಿ. @ 13: 0: 45 ನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ; ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
1338
164
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jan 19, 04:00 PM
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ದಾವೆ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಎಕರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ 0:0:50 ಅನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
1590
227