ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ತೇಜು ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ : ಎಕರೆಗೆ 13: 0: 45 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
161
0
ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ 13:40:13 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
396
10
ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಟಿಪ್ಪೆಶ್ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 13: 0: 45 @ 3 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು ತದ ನಂತರ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ @ 3 ಕೆಜಿ ಯನ್ನು...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
479
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 04:00 PM
ರಸಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ.ಸುಮಿತ್ ಉಕಿರ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್‌ಎಲ್ @ 15 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
322
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jun 19, 04:00 PM
ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಪುನಿಯಾ ರಾಜ್ಯ - ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ - - ಕಾರ್ಟಾಪ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% SP @ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
530
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 04:00 PM
ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
"ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಯೆಲ್ವಾಂಡೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಒಂದು ಎಕರೆ 13:40:13 @ 3 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು. "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
599
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 04:00 PM
ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ತೇಜಸ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ- 19:19:19 @3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
788
92
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 May 19, 06:00 AM
ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಾಯಿ ಕೊರೆಕ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 10000 ಪಿಪಿಮ್ ಎಕರೆಗೆ 500 ಮಿ.ಲಿ @ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
266
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮ ಟೊಮೆಟೊ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಿಂಪಡಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ.ದೀಪಕ ಶಿರೇಸೆ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆಗಳು - ಎಕರೆಗೆ 13: 0: 45 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
532
99
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 May 19, 04:00 PM
ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶಿಂಗೋಟೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ - 19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 15 ಮಿ ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
293
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 10:00 AM
(ಭಾಗ 2) ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ
1. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ - ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು / ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಳ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು...
ಗುರು ಜ್ಞಾನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
283
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 04:00 PM
ಟೊಮೇಟೊದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಯಕ್ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 13: 0: 45 @ 3 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ0 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
252
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Apr 19, 10:00 AM
(ಭಾಗ 1) ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ
ಟೊಮೆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ...
ಗುರು ಜ್ಞಾನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
276
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 10:00 AM
ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಪೀಡೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಕೊರಕವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು , ಇದು ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ...
ಗುರು ಜ್ಞಾನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
284
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Apr 19, 04:00 PM
ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ರಾಮಬಜ್ಜನ್ ಮೀನಾ  ರಾಜ್ಯ-ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 13: 0: 45 3 ಕೆ.ಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
531
123
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 06:00 AM
ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನೋವಲುರೋನ್ 10 ಇಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪೋರೋಲ್ 8.8% @ 10 ಮಿಲೀ + ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 17.5% ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
261
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Apr 19, 10:00 AM
ಟೊಮೆಟೊ ಪಿನ್ವರ್ಮ್ (ಟುಟ ಆಬ್ಸೊಲುಟಾ) ಮತ್ತು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲುಟಾವು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೊಲನೇಸಿಯಸ್ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳು ಟುಟಾ ಆಬ್ಸೊಲುಟಾ ಬಾಧಿಸು ಕೀಟಪೀಡೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ...
ಸಲಹಾ ಲೇಖನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
449
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 19, 06:00 AM
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರೆಕದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪೊರೆಲ್ 18.5 ಎಸ್ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲುಬೆಂಡೈಮೈಡ್ 20 ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
641
85
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Mar 19, 04:00 PM
ಟೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ: ಸ್ಪ್ರೇ ಕಾರ್ಪ್ಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್ಪಿ @ 25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
490
108
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Mar 19, 06:00 AM
ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
40 ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮೋಹಕ ಬಲೆಯ ಲೂರ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
368
40
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ