Looking for our company website?  
ಹಿರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಪುರಂ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಲಹೆ -ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 7 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
95
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 04:00 PM
ಹೀರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸೋಮನಾಥ್ ಬೋಯೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಳಿವು: ಎಕರೆಗೆ, 19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
343
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಿರೇಕಾಯಿಯ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಬಸು ಮಮನಿ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 19:19:19 @ 3 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
433
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 06:00 AM
ಹಿರೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಬಾಧೆ
ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ರಂತೆ ಕ್ಯೂ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಧೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಶಪಡಿಸಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
235
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 04:00 PM
ಹಿರೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ- ತೆಲಂಗಾಣ ಸಲಹೆ - 19:19:19 @ 5 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
380
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 May 19, 04:00 PM
ಹೀರೆಕಾಯಿಯ ಜೋರಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಪಸುಪುಲೆಟಿ ಅಚ್ಚುತ್ ರಾವ್ ರಾಜ್ಯ- ತೆಲಂಗಾಣ ಸಲಹೆ- ಎಕರೆಗೆ 19:19:19 @ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
315
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jan 19, 04:00 PM
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೀರೆಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಗಯಾನೊಬ ಮಾನೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
288
108