Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 19, 04:00 PM
ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಖೇಮಾಜಿಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
362
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 04:00 PM
ಸಜ್ಜೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಖಂಗರಂ ಕಲಾಬಿ ರಾಜ್ಯ- ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ@50 ಕೆಜಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
420
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 04:00 PM
ಸಜ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು -ಶ್ರೀ. ಜತೀನ   ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್   ಸಲಹೆ- ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
646
98