Looking for our company website?  
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ದೇಸಾಯಿ   ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್   ಸಲಹೆ- ಎಕರೆಗೆ 12: 61: 00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
341
24
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ:ಕ್ಲೋರ್‌ಪಿರಿಫೊಸ್ 50% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ @ 30 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
247
9
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಗಜ್ಭಿಯೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8 ಎಸ್ಎಲ್ @ 15 ಮಿಲಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
264
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು -ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಶಿಂಧೆ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕ್ಲೋರೊಪಿರಿಫೋಸ್ 50% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ @ 15 ಮಿಲಿ ಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
255
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಬಾಧೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿರಿ ?
ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1% + ಟ್ರೈಜೋಫೊಸ್ 35% ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪೈರಿಪ್ರೋಕ್ಸಿಫೆನ್ 5% + ಫೆನ್ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ 15% ಇಸಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10 ಓಡಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
85
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jun 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ೧ ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 5 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
410
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ?
ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25 WG @ 4 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70 WG @ 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 WG @ 4 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
340
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ನಂಜಾಣು ರೋಗವು ಬಿಳಿನೊಣದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಎಸೆಫೇಟ್ 50% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 1.8 ಎಸ್ಪಿ @ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರೋಮೈಫೆನ್ 240 ಎಸ್ಸಿ 8 ಎಮ್ಎಲ್ ಅಥವಾ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
116
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಜೈ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ ; 12: 61: 00 @ 3 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ 15 ಮಿಲಿ @ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
385
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 06:00 AM
ನೀವು ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಇದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಕಾಯಿಯಿಂದ ರಸ ಹೀರುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ . 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20 ಎಸ್ಪಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
217
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 May 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ರೈತನ ಹೆಸರು -ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರಾತ ಸಲಹೆ- 12:61:00@ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶ 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
345
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 May 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಭಾದೆ.
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ ರಾಜ್ಯ-ಬಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ- ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL @15 ಮಿ.ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪಂಪನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
259
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯ- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಬುಪ್ರೊಫೇಜಿನ್ ೭೦% @ ೨೦೦ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
218
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 300 ppm ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 75 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಂ ಲೆಕ್ಯಾನಿ ಪ್ರತಿ ೧೫ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 75 ಗ್ರಾಂ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
128
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
231
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲೆ 18.5 ಎಸ್ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಮಾಮ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5 ಎಸ್ಜಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
158
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Apr 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಿಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10 ಓಡಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1% + ಟ್ರೈಝೋಫೋಸ್ 35% ಇಸಿ 10 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
136
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದು ಬಿಳಿನೊಣದಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೋಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
152
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದು ಬಿಳಿನೊಣದಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೋಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
473
89
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Mar 19, 06:00 AM
ಎಲೆಯ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಟುರುವಿಕೆಯ ನಂಜಾಣುವಿನ ಬಾಧೆ
ಎಲೆಯ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಟುರುವಿಕೆಯ ನಂಜಾಣು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಜಾಣುವಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
531
85
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ