Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯ- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಬುಪ್ರೊಫೇಜಿನ್ ೭೦% @ ೨೦೦ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
226
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 300 ppm ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 75 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಂ ಲೆಕ್ಯಾನಿ ಪ್ರತಿ ೧೫ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 75 ಗ್ರಾಂ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
131
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
246
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 May 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲೆ 18.5 ಎಸ್ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಮಾಮ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5 ಎಸ್ಜಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
166
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Apr 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಿಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10 ಓಡಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1% + ಟ್ರೈಝೋಫೋಸ್ 35% ಇಸಿ 10 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
144
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದು ಬಿಳಿನೊಣದಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೋಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
166
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದು ಬಿಳಿನೊಣದಿಂದ ಹರಡುವ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರೋಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
478
89
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Mar 19, 06:00 AM
ಎಲೆಯ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಟುರುವಿಕೆಯ ನಂಜಾಣುವಿನ ಬಾಧೆ
ಎಲೆಯ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಟುರುವಿಕೆಯ ನಂಜಾಣು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಜಾಣುವಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
553
90
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Mar 19, 04:00 PM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಹಾನಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು : - ಧರ್ಮೇಶ್ ರಾಜ್ಯ: - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ : - ಡಿಯಾಫೆಂಥಿರಾನ್ 50% WP @ 25 ಗ್ರಾಂ / ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
554
113
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಾಯಿಕೊರಕದಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಿಕೇಟರ್ ನಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಬೇಕು ತದನಂತರ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
459
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 19, 06:00 AM
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ?
ಫೆನಾಜಾಕ್ವಿನ್ ೧೦ ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಟ್ ೫೭ಇಸಿ @ ೧೦ ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಎಟಾಕ್ಸಝೋಲ್ 10ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
43
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Feb 19, 04:00 PM
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಗತ್ಯ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ್ ಕಂಜರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರತ್ ಸಲಹೆ- 19: 19:19 @ 100 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
812
116
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 19, 12:00 AM
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕವರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 50 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
13
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jan 19, 12:00 AM
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ರ್ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 50 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
35
3