Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Feb 19, 04:00 PM
ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಮರ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ : ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
511
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 19, 04:00 PM
ಸಾಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬೆನಿವಾಲ ರಾಜ್ಯ - ಹರಿಯಾಣ ಸಲಹೆ - ಮೈಕ್ರೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
437
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Dec 18, 04:00 PM
ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಸಿವೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಗೋರ್ಧಾನ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ – ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
357
42