Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 04:00 PM
ಕೀಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಶಿವದಾಸ್ ಫಡ್ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC @ 30 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
304
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಡೆಲ್ಟಮೆಥ್ರಿನ್ 2.8 ಇಸಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡ ಸೈಲ್ಹೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿ.ಲೀ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
142
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲ್ಹೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿಲೀ ಅಥವಾ ಮೆಥೈಲ್-ಒ-ಡಿಮೆಟನ್ 25 ಇಸಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಿಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
61
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಭಾವೇಶ ವೇಲಾನಿ ರಾಜ್ಯ : ಗುಜರಾತ ಸಲಹೆ : ೧೮:೪೬ @ ೫೦ ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ೯೦ % @ ೩ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
586
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
"ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ರಾಜ್ಯ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ೩ ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ 90% ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
435
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕೃಷಿಕರಹೆಸರು:ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ.ಎಲ್.ದಾಸನವರ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಗಂಧಕ 90% 3 ಕೆಜಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕೆರೆ @ ಮಣ್ಣುಗೆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
321
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 06:00 AM
ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಹುಳುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕಾಗಿ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8 ಎಸ್ಎಲ್ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡ ಸಿಹೆಲೊಥಿರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
285
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:- ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಂತ್ ರಾಯ್ ರಾಜ್ಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ - ಸಲ್ಫರ್ @ ಎಕರೆಗೆ 90 ಕೆ.ಜಿ. @ 3 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
535
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಬೆಳ್ವಣಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಬಾಯಾಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ -ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 10 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
438
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 04:00 PM
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ರಾಜ್ಯ-ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಮ್ಯಾಂಚೊಝೇಬ್ ೭೫ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
318
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 19, 04:00 PM
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ - 12% ಕಾರ್ಬೊಂಡೆನ್ಜಿಮ್ + 63% ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್, ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
368
81
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jan 19, 12:00 AM
ಎಲೆಗಳ ಹಳದಿ ಆಗುವಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಫೆರಸ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಿಗುರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡಾಗ, ಚೆಲೇಟೆಡ್...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Dec 18, 12:00 AM
ಬೇಸಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾಪನದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
18
2