ನೆಲಗಡಲೆ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಾಲಿಕ್ ಖಂಬತ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಕ್ಲೋರ್‌ಪಿರಿಫೊಸ್ 50% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% @ 30 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
132
0
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಮರಿಹುಳುವಿನ ಹತೋಟಿ:
ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು @ 40 ಮಿಲಿ (0.15 ಇಸಿ) ಅಥವಾ ಬೌವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪುಡಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಹಿನದಂತೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
5
0
ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆಲಗಡಲೆ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಲಲಿತ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
482
4
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ನಂಜಾಣು ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
3
0
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿ
ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಮರಿಹುಳುವನ್ನು ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಹುಳು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲದ್ದಿ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ....
ಗುರು ಜ್ಞಾನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
182
8
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 2.8 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹೆಲೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್-ಒ-ಡೆಮೆಟನ್ 25 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನಾಲ್ಫೋಸ್ 25 ಇಸಿ 20 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
3
0
ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಹರೇಶ್ ನಂಭಾನಿಯಾ ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
322
11
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕಳೆರಹಿತ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
477
8
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಮರಿಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು 40 ಮಿಲಿ (0.15% ಇಸಿ) ಅಥವಾ ಬೌವೇರಿಯಾ ಬಸ್ಸಿಯಾನಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪುಡಿಯನ್ನು @ 40 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಧಾರಿತ ಪುಡಿಯನ್ನು @...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
5
0
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಶೈಲೇಶ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
312
7
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ತೇಜರಾಮ್ ಭೈರವ ರಾಜ್ಯ- ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಇಮಾಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್‌.ಎಲ್ @ 15 ಮಿ.ಲಿ. ಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
264
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಬರಾದ್ ಮಾನಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಪರಿಹಾರ : ಎಕರೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ 90% @3 ಕೆಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ , ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
380
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ರಾಥೋಡ್ ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ, ಡಿಎಪಿ @ 50 ಕೆಜಿ, ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 3 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
610
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 11:00 AM
ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲಕ್ಷಣ: ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೆಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಲಹಾ ಲೇಖನ  |  ಅಪನಿ ಖೇತಿ
32
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 10:00 AM
ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳು ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನ...
ಗುರು ಜ್ಞಾನ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
610
95
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 04:00 PM
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ.
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ದೇವಾಸಿ ಭಾಯಿ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರಾತ್ ಪರಿಹಾರ - ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 3 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
663
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 04:00 PM
ಕೀಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಶಿವದಾಸ್ ಫಡ್ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC @ 30 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
300
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಡೆಲ್ಟಮೆಥ್ರಿನ್ 2.8 ಇಸಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡ ಸೈಲ್ಹೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿ.ಲೀ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
140
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲಾಂಬಡಾ ಸೈಲ್ಹೋಥ್ರಿನ್ 5 ಇಸಿ @ 5 ಮಿಲೀ ಅಥವಾ ಮೆಥೈಲ್-ಒ-ಡಿಮೆಟನ್ 25 ಇಸಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಿಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
59
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 04:00 PM
ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಭಾವೇಶ ವೇಲಾನಿ ರಾಜ್ಯ : ಗುಜರಾತ ಸಲಹೆ : ೧೮:೪೬ @ ೫೦ ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ೯೦ % @ ೩ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
579
102
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ