AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 04:00 PM
ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ  ಸಲಹೆ- ನೇಮಾರ್ಕ್ 5% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 40 ಮಿಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
124
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jan 19, 04:00 PM
ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯೇ ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ವಾಸು ದೇವ್ ರಾಜು ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಮಗಳು -ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯವನ್ನು 10 % @ 40 ಮಿ.ಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
237
39