Looking for our company website?  
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದಬಾಧೆಯಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಥಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 10 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
110
7
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50WG @ 8 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
220
19
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರ್ಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ : ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ @ 25 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. "
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
269
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 04:00 PM
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ಯ: ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ: ಕಾರ್ಟ್ಯಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ @ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
170
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 May 19, 06:00 AM
ಸೌತೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಫೆನಾಜೆಕ್ವಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. 400 ಎಕರೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರೊಮೆಸಿಫೆನ್ 22.9% ಎಸ್.ಸಿ @ 200 ಮಿಲಿ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
70
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 04:00 PM
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಬದ್ರಿ ಲಾಲ್ ಧಕಾಡ್ ರಾಜ್ಯ - ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ - ಕಾರ್ಟಾಪ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% SP @ 25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
219
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Apr 19, 04:00 PM
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ತುಷಾರ್ ನವಲೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಥಿಯೋಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ೧೦ ಗ್ರಾಂ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ೧೦ % @ ೫೦೦ ಗ್ರಾಂ...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
90
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Apr 19, 04:00 PM
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಸಂತೋಷ ಮೊರೆ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ ೫೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ೮ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
209
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Mar 19, 04:00 PM
ಹಸಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೌತೆಕಾಯಿ
"ರೈತನ ಹೆಸರು-ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಪಾರಾ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಯಿ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ 19: 19:19 ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
1124
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Mar 19, 04:00 PM
ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಯ - ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ - ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್ಪಿ @ 25 ಗ್ರಾಂ ಪಂಪ್ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
390
79
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Feb 19, 04:00 PM
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ರೂಪೇಶ್ ಠಾಕ್ರೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% WG @ 8 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
1023
111
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jan 19, 04:00 PM
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಗೋಲ್ಡಾರ್ ರಾಜ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪರಿಹಾರ - WG ಫ್ಲೋನಿಕಲ್ಮೈಡ್ 50% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
630
127