Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 04:00 PM
ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮ.
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಸಂಗ್ರಾಮ ಥೋರಾಟ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ,ಯೂರಿಯಾ @ 800 ಗ್ರಾಂ , ಡಿ ಎ ಪಿ @ 500 ಗ್ರಾಂ, ಪೊಟಾಷ್@ 1200 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು...
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
309
0