ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಡಿ. ಸಲೀಮ್ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪರಿಹಾರ: ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ ನ್ನು 45% ಎಸ್.ಸಿ @ 7 ಮಿಲಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
144
0
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಲಹೆ : ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್.ಸಿ @ 7 ಮಿಲಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
409
28
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
628
16
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್ ಪಂಢರೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
674
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ್ ಗೋರೆ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 3 ಕೆ.ಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
472
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 10 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
477
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಪೀಡೆಯ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% ಎಸ್‌ಎಲ್ @ 15 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
470
27
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್ ಪಂಢರೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
90
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jun 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಬರೇ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಎಕರೆಗೆ 12: 61: 00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
829
96
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 May 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ದಯಾಲ ಶರ್ಮಾ ರಾಜ್ಯ-ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ-ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶ 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
886
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಕರ ಲಾಲ ತೆಲಿ ರಾಜ್ಯ - ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರಿಹಾರ - ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8 % ಎಸ್ ಲ್ @15 ಮಿ.ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
478
127
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 04:00 PM
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ರೈತ ಮಹಿಳೆ , ಸಾರಿಕಾ ಪವಾರ್ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ- ಎಕರೆಗೆ 12:61:00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
873
134
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ರಾಜ್ಯ- ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50% WG @ 8 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
450
109
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ವೇಣು ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ- ಸ್ಪಿನೆಟೋರಾಮ್ 11.7% ಎಸ್ಸಿ @ 150-200 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
416
128
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Apr 19, 04:00 PM
ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ರಂಜಿತ್ ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್  ಸಲಹೆ- ಎಕರೆಗೆ 19: 19: 19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
664
146
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Mar 19, 06:00 AM
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಯಾಬ್ಯಾಕ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ 75% ನಷ್ಟು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಫನಕಾನಜೋಲ್ 25% ಇಸಿ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವ...
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
444
66
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Mar 19, 06:00 AM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸ್ಪಿನೆಟೋರಾಮ್ 11.7 ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫೈಪ್ರೋನಿಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 20 ಮಿಲೀ ಅಥವಾ ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 10 ಓಡಿ @ 10 ಮಿಲೀ ನೀರಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆ  |  ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
1016
139
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 19, 04:00 PM
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಅರ್ಜುನ್.ಪಿ ರಾಜ್ಯ - ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲಾಮ್- ಸ್ಪೈರೊಮೆಸಿಫೆನ್ 240 ಎಸ್ಸಿ @ 120 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು .
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
375
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Feb 19, 04:00 PM
ರಸ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಚೆಲುವ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ- ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಫ್ಲಾನಿಕಾಮೈಡ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ @ 8 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
573
177
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jan 19, 04:00 PM
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೆಶ್ ರಾಜ್ಯ - ತೆಲಂಗಾಣ ಕ್ರಮಗಳು- ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50% WG @ 8 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋ  |  ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
891
165
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ