M
Milind Kapgate
Dawwa, Maharashtra
15 Feb 20, 10:02 AM

माझ्या कलिंगड पिकांची लागवड बरोबर आहे काय. China Tai कंपनीचं नामतन वेरायटी आहे.

0
0
2
0
टिप्पणियां (1)
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Maharashtra
15 Feb 20, 12:16 PM

नमस्कार मिलिंद सर ! आपण कलिंगड लागवड योग्य पद्धतीने केली आहे. धन्यवाद. 

0
0
टिप्पणियां (1)
M
Milind Kapgate
Dawwa, Maharashtra
15 Feb 20, 12:43 PM

धन्यवाद साहेब.

0
0