1 - आता पिकातील रसशोषक किडी, अळी व बुरशीजन्य रोगांचा होणार नायनाट! 2 - पिकाची वाढ करा जोमदार, उत्पादन घ्या दर्जेदार!