टिप्पणियां (1)
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
04 Jun 20, 01:14 PM

नमस्कार महेबूब सर, आपल्या मिरची पिकामध्ये सुरवातीच्या अवस्थेत येणाऱ्या रस शोषक किडींच्या प्रतिबंधात्मक नियंत्रणासाठी थायोमिथोक्साम घटक असलेले अरेवा २५० ग्रॅम आणि पांढऱ्या मुळीच्या वाढीसाठी ह्यूमिक पॉवर ५०० ग्रॅम आणि बुरशीपासून संरक्षणासाठी मेटालॅक्सिल आणि मॅंकोझेब घटक असणारे मॅटको ५०० ग्रॅम प्रति एकर हे २०० लिटर पाण्यामध्ये एकत्रित करून पंपाच्या साहाय्याने आळवणी करावी. तसेच भविष्यात पिकांच्या नियोजनासाठी वेळोवेळी फोटो अॅप मध्ये पोस्ट करा ज्यावर आम्ही आपणास योग्य ते मार्गदर्शन करू. धन्यवाद 

0
0