दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Maharashtra
12 Jan 20, 09:00 PM

138
6
26
1
टिप्पणियां (24)
महेश मगर
Maharashtra
12 Jan 20, 09:16 PM

किती आहे कोबी

1
0
R
Raju Salame
Maharashtra
12 Jan 20, 09:17 PM

Good

1
0
Jaydatt Thosar शेतक्याचा मुलगा
Maharashtra
12 Jan 20, 09:52 PM

Nice

2
0
Mohan Patel
Maharashtra
12 Jan 20, 10:25 PM

कोबी अंतर व बेडचे अंतर किती

1
0
दत्ता पोदकुले
Maharashtra
13 Jan 20, 05:41 AM

त्या कोबीची जात कोणती आणि जरा खत व औषध कोण ती वापरली ते सांगा

5
1
दत्ता पोदकुले
Maharashtra
13 Jan 20, 05:43 AM

कोबीचे पिकं छान आहे

3
0
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Maharashtra
13 Jan 20, 06:53 AM

कोबी सेंट

1
0
Shahed Sayyad
Maharashtra
13 Jan 20, 07:57 AM

Nice

1
0
Maheshvar Baliram Salunkhe
Ambawade, Maharashtra
13 Jan 20, 12:40 PM

Super

1
0
Somnath Survase
Maharashtra
13 Jan 20, 03:47 PM

1
0
Somnath Survase
Maharashtra
13 Jan 20, 03:47 PM

Flower ahe mar hot ahe

1
0
टिप्पणियां (1)
दत्ता शेळके मो.नं. 7738202752
Maharashtra
13 Jan 20, 09:20 PM

बुरशीनाशकांची drenching करा

0
0
Hiwrashram, Maharashtra
13 Jan 20, 04:11 PM

गोडीची जात कोणती

1
0
Hiwrashram, Maharashtra
13 Jan 20, 04:14 PM

गोबीची जात कोणती आहे

1
0
R
Ratankumar More
Maharashtra
13 Jan 20, 04:39 PM

Changali ahe

2
0
Gopal Rajkumarji Koltake
Maharashtra
13 Jan 20, 06:21 PM

मस्त आहे

1
0
Anwar Subhedar Shaikh,9960971781
Maharashtra
13 Jan 20, 07:43 PM

Super

1
0
राजु सौदागर
Maharashtra
14 Jan 20, 09:46 AM

1
0
S
Sahebrao Kisan Mali
Maharashtra
14 Jan 20, 07:32 PM

Super

1
0
विनोद माळी
Maharashtra
14 Jan 20, 08:26 PM

Mst

1
0
चेतन जमदाङे
Maharashtra
14 Jan 20, 09:46 PM

👌👌👌👌

1
0
गजानन
Kalgaon, Maharashtra
15 Jan 20, 04:22 PM

आतर किती

1
0
रावण बाबासो पाटील
Maharashtra
15 Jan 20, 06:42 PM

कोनती व्हरायठी आहे

1
0
Sandip Pomnar
Maharashtra
15 Jan 20, 09:22 PM

👌👌

1
0
Ramrao.v.patil
Maharashtra
16 Jan 20, 09:36 PM

ऊस

2
0
टिप्पणियां (1)
Ramrao.v.patil
Maharashtra
16 Jan 20, 09:38 PM

ऊसाची माहीत असेल द्य

0
0