ब्रांड :tata-rallis
आसटफ (ऐसफेट 75% एसपी) 1 किलोग्राम
8751010
आसटफ (ऐसफेट 75% एसपी) 500 ग्राम
450515
कोंटाफ (हेक्साकोनाजोल 5% ईसी) 1 लीटर
625651
कोंटाफ (हेक्साकोनाजोल 5% ईसी) 500 मिली
325338
कॉन्टैफ़ प्लस (हेक्साकोनाज़ोल 5% एससी) 1 लीटर
675735
कॉन्टैफ़ प्लस (हेक्साकोनाज़ोल 5% एससी) 500 मिली
350387
अट्रैटफ़ (500 ग्राम)
175198
ईशान (500 ग्राम)
550550
टाकुमि (100 ग्राम)
775845
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा माणिक (एसिटामिप्रिड 20% एसपी) (100 ग्राम)
195235
एमएचएमएच टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (100 ग्राम)
260330
रेलीगोल्ड (जी ) - 4 किग्रा
650796
रेलीगोल्ड ( एसपी) - 100 ग्राम
650660
टाटा सोलूबोर - 1 किलो
375398
माणिक (100 ग्राम)
195235
टाटा माणिक (एसिटामिप्रिड 20% एसपी) (250 ग्राम)
425560
सोल्युबोर (1 किग्रा)
375425
ईशान (क्लोरोथालोनिल) 500 ग्राम
650660
टाकुमि (25 ग्राम)
200240
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (100 ग्राम)
260315
एमएचएमएच टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (500 ग्राम)
12901525
रेलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्राम
650660
टाटा सुम्मिट (स्पिनेटोरम 120 एससी) 100 मिली
11501227
सोल्युबोर (1 किग्रा)
375425
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% ईसी) 1 लीटर
365527
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% ईसी) 5 लीटर
17002515
ताक़त (हेक्साकोनाजोल 5% + कैप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्राम
350370
ताक़त (हेक्साकोनाजोल 5% + कैप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्राम
660680
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
माणिक (100 ग्राम)
195205
माणिक (250 ग्राम)
425560
सोल्युबोर (250 ग्राम)
135135
टाटा सोलूबोर - 250 ग्राम
135135
टाकुमि (100 ग्राम)
775845
टाकुमि (250 ग्राम)
18252100