ब्रांड :tata-rallis
टाकुमि (100 ग्राम)
750845
टाटा बहार (500 मिली)
360575
टाटा माणिक (एसिटामिप्रिड 20% एसपी) (100 ग्राम)
190205
एमएचएमएच टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (100 ग्राम)
240330
रेलीगोल्ड (जी ) - 4 किग्रा
615796
रेलीगोल्ड ( एसपी) - 100 ग्राम
580660
टाटा सोलूबोर - 1 किलो
360398
टाटा सोलूबोर - 250 ग्राम
120135
माणिक (100 ग्राम)
190205
टाटा माणिक (एसिटामिप्रिड 20% एसपी) (250 ग्राम)
375460
सोल्युबोर (1 किग्रा)
360398
टाटा बहार (500 मिली)
340575
टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (100 ग्राम)
250315
एमएचएमएच टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (500 ग्राम)
12001525
एमएचएमएच टाटा मेत्री (मेट्रिब्यूज़िन 70% डब्लू पी) (500 ग्राम)
12001525
टाटा रेलीगोल्ड (पी) - 4 किग्रा
630796
सोल्युबोर (1 किग्रा)
340425
ताक़त (हेक्साकोनाजोल 5% + कैप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्राम
340370
ताक़त (हेक्साकोनाजोल 5% + कैप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्राम
680760
टाटा बहार (1000 मिली)
7001025
माणिक (100 ग्राम)
200205
माणिक (250 ग्राम)
395460
सोल्युबोर (250 ग्राम)
120125
टाकुमि (100 ग्राम)
750845
ज़ेनी (250 ग्राम)
810855