ब्रांड :indofil
अवतार (हेक्सा 4% + ज़ाइनेब 68%) 250 ग्राम
225325
अवतार (हेक्सा 4% + ज़ाइनेब 68%) 500 ग्राम
450610
बून (मायक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू पी) 100 ग्राम
170200
बेमिरोन (डायफ़ेन्थिउरोन 50% डब्ल्यू पी) 250 ग्राम
500800
बेमिरोन (डायफ़ेन्थिउरोन 50% डब्ल्यू पी) 500 ग्राम
8501225
इंडोफिल एम-45 (मेनकोज़ेब) 1 किग्रा
290440
इंडोफिल एम-45 (मेनकोज़ेब) 500 ग्राम
202206
मर्जर - 500 ग्राम
540690
मेटको 250 (मेटालेक्सिल 8% डब्ल्यू पी + मैनकोजेब 64%) 250 ग्राम
280400
मेटको 500 (मेटालेक्सिल 8% डब्ल्यू पी + मैनकोजेब 64%) 500 ग्राम
590700
अवतार (हेक्सा 4% + ज़ाइनेब 68%) 250 ग्राम
230300
अवतार (हेक्सा 4% + ज़ाइनेब 68%) 500 ग्राम
440560
इंडोफिल एम-45 (मेनकोज़ेब) 1 किग्रा
385440
इंडोफिल एम-45 (मेनकोज़ेब) 500 ग्राम
200232
इंडोफिल ज़ेड-78 (ज़ाइनेब) 500 ग्राम
300340
मेटको 250 (मेटालेक्सिल 8% डब्ल्यू पी + मैनकोजेब 64%) 250 ग्राम
310400
मोक्सीमेट (300 ग्राम)
370432
मोक्सीमेट (600 ग्राम)
720771
राईमोन (नोवाल्युरोन 10% ई.सी) 100 मिली
380406
राईमोन (नोवाल्युरोन 10% ई.सी) 250 मिली
940981
सल्फील (सल्फर 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रा
145150
टोकन 20 एस.जी. (डाईनोटेफ्युरान 20% एस.जी.) 100 ग्राम
650873
टोकन 20 एस.जी. (डाईनोटेफ्युरान 20% एस.जी.) 250 ग्राम
15952130
टोकन 20 एस.जी. (डाईनोटेफ्युरान 20% एस.जी.) 50 ग्राम
350452
मोक्सीमेट (300 ग्राम)
390432
राईमोन (नोवाल्युरोन 10% ई.सी) 250 मिली
9501056
इंडोफिल एम-45 (मेनकोज़ेब) 1 किग्रा
290440
सोसाइटी (प्रोपाक्विज़ाफोप 10% ई.सी) 500 मिली
9601013
स्प्रिंट (मैनकोज़ेब 50% + कार्बेन्डाजिम 25% डब्ल्यू एस) 250 ग्राम
325352
स्प्रिंट (मैनकोज़ेब 50% + कार्बेन्डाजिम 100% डब्ल्यू एस) 100 ग्राम
140150
स्प्रिंट (मैनकोज़ेब 50% + कार्बेन्डाजिम 25% डब्ल्यू एस) 25 ग्राम
4045
सल्फील (सल्फर 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रा
145160
टोकन 20 एस.जी. (डाईनोटेफ्युरान 20% एस.जी.) 100 ग्राम
750870
टोकन 20 एस.जी. (डाईनोटेफ्युरान 20% एस.जी.) 50 ग्राम
385452