ब्रांड :agrostar
केला-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (12 महीने)
999999
एग्रोस्टार बैंगन गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
पत्तागोभी-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
एग्रोस्टार ढोबळी मिरची गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
एग्रोस्टार फूलगोभी गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
मिर्च-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (8 महीने)
999999
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 12*12,टारप्लस शीट 11*15, सुमिटोमो होशी
44807240
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 12*12,टारप्लस शीट 11*15, पावर जेल
48507550
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 12*8,टारप्लस शीट 11*15, सुमिटोमो होशी
42806740
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 12*8,टारप्लस शीट 11*15, पावर जेल
46507050
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 2 इन 1,टारप्लस शीट 11*15, सुमिटोमो होशी
45807740
कॉम्बो- ग्लेडिएटर 2 इन 1,टारप्लस शीट 11*15, पावर जेल
49508050
Complex Combo
41804180
ककड़ी-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
जीरा कॉम्बो
38003800
जीरा कॉम्बो
38003800
जीरा झुलसा कॉम्बो
18401840
जीरा झुलसा कॉम्बो
18401840
जीरा-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
Drenching kit
12801280
Drenching kit
12801280
Drenching kit
12801280
ड्रेनिंग किट (कुकुरबिट्स)
36203620
ड्रेनिंग किट (कुकुरबिट्स) (2 एकड़)
13801380
ड्रेनिंग किट (कुकुरबिट्स)
39603960
सामान्य फसल की देखभाल किट (2 एकड़)
13801380
ड्रेंचिंग किट (सोलानेसी)
10551055
ड्रेंचिंग किट (सोलानेसी)
10101010
ड्रेंचिंग किट (सोलानेसी)
10151015
Flowering Combo
35853585
Flowering Combo
35603560
फूल कॉम्बो (2 एकड़)
14401440
सामान्य फसल की देखभाल किट (2 एकड़)
35953595
सामान्य फसल की देखभाल 2 एकड़
12801280
सामान्य फसल की देखभाल किट (2 एकड़)
42904290
गोल्ड सर्विस
चना कॉम्बो
13801380
चना-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
मूंगफली-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
Healthy Chilli Combo
11401140
Healthy Cumin Combo
10101010
स्वस्थ जीरा कॉम्बो किट
910910
Healthy Gram Combo
13001300
स्वस्थ चना कॉम्बो किट
10501050
स्वस्थ चना कॉम्बो किट
12501250
स्वस्थ चना कॉम्बो किट
18501850
Healthy Okra/Tomato Combo
820820
Healthy Watermelon Combo
22652265
Healthy Watermelon Combo
980980
स्वस्थ गेहूं कॉम्बो किट
18401840
स्वस्थ गेहूं कॉम्बो किट
10501050
स्वस्थ गेहूं कॉम्बो किट
10901090
स्वस्थ गेहूं कॉम्बो किट
13201320
Initial crop care
35553555
Integrated crop care 2 Acres
17101710
Integrated crop care 2 Acres
17201720
मक्का कॉम्बो (2 एकड़)
13191319
मक्का-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
Maturity Stage
13701370
Maturity Stage
11501150
सरसों कॉम्बो
39403940
सरसों कॉम्बो
39803980
एग्रोस्टार भिंडी गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
एग्रोस्टार प्याज गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
संतरा-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (12 महीने)
999999
पपीता-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (12 महीने)
999999
अनार-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (6 महीने)
999999
आलू-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (3 महीने)
999999
Sucking pest Combo
14001400
Sucking pest Combo
14301430
गन्ना कॉम्बो
18351835
गन्ना कॉम्बो
18201820
गन्ना कॉम्बो
14101410
Sugarcane protection & Growth Combo
10901090
Sugarcane protection & Growth Combo
20402040
गन्ना-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (12 महीने)
999999
टमाटर-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (8 महीने)
999999
Watermelon Sucking Pest, Disease and Growth
965965
तरबूज-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999
गेहूं-एग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (4 महीने)
999999