તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
750875
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે:પાન કુક્ડ અને યલો મોજક વયર્સ સામે સહનશીલ
  • જાતિ:મોના 002
  • બિયારણ દર:2.5 - 3 કિગ્રા / એકર
  • વાવણીની ઋતુ:બઘી સીઝન
  • વાવણીની પધ્ધતિ:થાણીને
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ