આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
રવિ જુવારમાં થતી સાંઠાની માખીનું નિયંત્રણ
રવિ જુવારમાં થતી સાંઠાની માખીનો પ્રકોપ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન 7કિલો/એકર જમીન માં વાપરવું.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
136
0
સંબંધિત લેખ