હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે પશુ ના શરીર નું વજન કરવાની દેશી રીત જાણો છો?
જો હા, તો ફોટા નીચે આપેલ પીળા અંગૂઠા પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
112
10
સંબંધિત લેખ