Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Nov 19, 12:00 PM
પશુના વિયાણ બાદના મહત્વના પગલાંઓ
બચ્ચાના જન્મબાદ તુરંત છ કલાકની અંદર બચ્ચાને તેના વજનના ૧૦% જેટલું ખરાંટુ (ખીરુ) બે કે ત્રણ અલગ ભાગમાં પીવડાવવું જોઈએ. ખરાંટુ (ખીરુ) બચ્ચાની સારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
318
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Nov 19, 12:00 PM
જીવલેણ હડકવા રોગ
પશુઓને અને માણસોને અવાર-નવાર હડકાયા કુતરા કરડતા હોય છે. તેનાથી થતો હડકવા રોગ એક વાઈરસજન્ય ખતરનાક રોગ છે. જે આપણા પશુઓ ગાય, ભેસ, ઘેટા, બકરામાં હડકવાના વાઈરસ ધરાવતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
280
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Nov 19, 12:00 PM
પશુના વિયાણ બાદના મહત્વના પગલાંઓ
વિયાણ બાદ નવજાત બચ્ચાની યોગ્ય માવજત, ખરાંટુ (ખીરુ) પીવડાવવું, ત્યારબાદ સમતોલ આહાર અને સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા ખુબ જ મહત્વની બાબત હોય છે. બચ્ચાની ભવિષ્યની ઉત્પાદક ક્ષમતા...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
196
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Nov 19, 12:00 PM
પશુઆહારમાં લીલાચારા સાથે સૂકાચારાનું મિશ્રણ
લીલાચારા સાથે સૂકોચારો મીક્ષ કરીને પશુને ખવડાવવો જોઈએ, આથી સૂકાચારાની પોષણ ગુણવતા અને પાચ્યતા વધે છે તેમજ પશુ સૂકોચારો પણ હોશે હોશે ખાય છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
236
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Nov 19, 06:30 PM
પશુઓમા દૂધ અને દૂધમાં ફેટ ટકા કેવી રીતે વધારશો…
આપણા પશુપાલક મિત્રોના વળતરનો મુખ્ય આધાર દૂધ ઉત્પાદન અને ફેટના ટકા ઉપર હોય છે. પશુઓમા દૂધ ઉત્પાદન અને ફેટના ટકા ગાય-ભેસના જનીનીક બંધારણ પર આધારિત હોય છે. આપણે...
પશુપાલન  |  કૃષિ જાગરણ
325
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Nov 19, 12:00 PM
નફાકારક પશુપાલનની ચાવી એટલે લીલોચારો
લીલોચારો દુધાળા પશુને પૂરતા પ્રમાણમાં આપવાથી દૂધ ઉત્પાદન સસ્તું બનાવી શકાય છે અને પશુપાલન એક વ્યવસાય તરીકે પશુપાલક માટે વધારે નફાકારક નીવડી શકે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
237
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Nov 19, 12:00 PM
પશુના ખોરાકમાં લીલાચારાનું મહત્વ
લીલોચારો રસાળ હોય છે, પાણીનું પ્રમાણ તેમાં વધારે હોય છે અને પશુને વધુ ભાવે છે. લીલાચારામાંથી વિટામીન-એ કેરોટીનના રૂપમાં પશુને મળી રહે છે.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
207
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Nov 19, 12:00 PM
ઝાડા અથવા અતિસારની બીમારી
ખાસ કરીને નાના બચ્ચાઓમાં આ રોગ વધારે જોવા મળે છે, જો કે દરેક પશુને આ રોગ થઈ શકે છે. ચુનાનુ નિતર્યુ પાણી અડધા લીટર જેટલું લઈ તેમા ૧૦ ગ્રામ કાથો અને ૧૦ ગ્રામ સુંઠનો પાવડર...
આજ ની સલાહ  |  એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
205
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Nov 19, 12:00 PM
પશુઓમાં જોવા મળતો સામાન્ય અપચો
પશુના ખોરાકમાં અચાનક ફેરફાર કરવામા આવે, કે હલકી કક્ષાનુ ઘાસ ખવડાવવામાં આવે, અથવા સરખી રીતે પચે નહિ તેવો આહાર આપવામા આવે, ત્યારે સામાન્ય અપચાની સમસ્યા અવારનવાર પશુઓમા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
127
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Nov 19, 06:30 PM
જાણો, પશુમાં પથરી ના લક્ષણો અને તેની સારવાર
બદલાતા સમય પ્રમાણે નવી બીમારી ની અસર પશુઓ ઉપર પણ પડી રહી છે. એવી જ બીમારી માની એક છે પથરીની બીમારી. પથરીની બાબતમાં આપણી સમજ સામાન્ય રીતે મર્યાદિત છે. પશુમાં પથરી વિશે...
પશુપાલન  |  કૃષિ જાગરણ
277
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Nov 19, 12:00 PM
બકરાપાલન એક વ્યવસાય
બકરાપાલન પણ પશુપાલકો માટે આશીર્વાદરૂપ વ્યવસાય ગણાવી શકાય. ખાસ તો બકરાના ખોરાક બાબતમાં પશુપાલકે ઝાઝી ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. બકરા જમીન પરની મોટાભાગની વનસ્પતિઓ ખાય શકવા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
439
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આંચળ ફાટવાની સમસ્યા સામે ઉપાય
આંચળમાં પડતા ચીરા અટકાવવા માટે ખાસ તો દૂધ દોહનારના નખ કાપેલા હોવા જોઈએ. હાથમાં વીટી પહેરવી ન જોઈએ.દૂધ દોહ્યા બાદ આંચળને ચોખ્ખા પાણી અને પી.પી. (પોટેશિયમ પર્મેંગેનેટ)...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
348
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આંચળ ફાટવાની સમસ્યા
શિયાળામાં જો આપણા પશુને (ગાય-ભેસ) ઠંડીથી બરાબર રક્ષણ આપવામાં ના આવે અને ભોંયતળિયાની સ્વચ્છતા જાળવવામાં ના આવે, તો જીવાણુંઓના ઉપદ્રવથી પશુના આંચળ ફાટી જાય છે. આંચળની...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
176
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 06:30 PM
પશુપાલન કેલેન્ડર: નવેમ્બર માં ધ્યાન રાખવાની બાબતો
આ સમયમાં ઠંડીની સિઝનમાં શરૂ થઇ જાય છે, જેથી પશુપાલકે તેના પશુ પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ મહિનામાં ધ્યાન રાખવાની બાબતો પર.
પશુપાલન  |  NDDB
174
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Nov 19, 12:00 PM
આફરો ચડવાની સમસ્યાનો ઘરેલું ઉપાય
૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમાં ૨૫ ગ્રામ ટરપેન્ટાઈન તેલ નાખવુ અને મીશ્ર કરીને નાળ વડે પીવડાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉપચાર કરીને પશુને થોડો ચલાવવુ જોઈએ. ઉપરોક્ત ડોઝ પુખ્ત વયના પશુ...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
405
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Nov 19, 12:00 PM
પશુમાં આફરો ચડવાની બીમારી
વાગોળતા પશુઓમાં (ગાય-ભેસ) આફરો ચડવાની સમસ્યા જોવા મળે છે. આ રોગમાં પશુના પેટમા ગેસનો વધુ પડતો ભરાવો થઈ જાય છે. કેટલીક વખત જો પશુ વધુ પડતુ આફરી ગયુ હોય, તો એકદમ નીચે...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
243
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Oct 19, 12:00 PM
ગાભણ પશુ ની દેખરેખ
6-7 મહિનાના ગાભણ પશુ ને ચરાવવા માટે બહાર ન લઇ જવા જોઈએ. તેમને ઉભા રહેવા અને બેસવા માટે યોગ્ય જગ્યા મળવી જોઈએ.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
360
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Oct 19, 12:00 PM
દુધારું પશુ ની દેખભાળ
દુધારું પશુ માં મુખ્યત્વે સંક્રમણ દૂધ દોહન વખતે થાય છે. માટે જરૂરી છે જે દોહન સમયે પશુનું રહેઠાણ, દૂધ દોહનાર વ્યક્તિ, વાસણ અને આસપાસ ના વિસ્તારની સાફ સફાઈ રહે, જેનાથી...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
1367
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Oct 19, 06:30 PM
પશુઓ માટે આદર્શ રહેઠાણ
• સામાન્ય રીતે પશુઓનું રહેઠાણનું સ્થળ માનવ આવાસથી થોડું દુર હોય તે આદર્શ બાબત છે. • રહેઠાણના બાંધકામની જમીન આસપાસના વિસ્તાર કરતા થોડી ‌‍ઉચાણવાળી અને સમથળ...
પશુપાલન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
351
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Oct 19, 12:00 PM
ચાફ્કટર નું મહત્વ
પશુપાલનમાં ચાફ્કટરનું મહત્વ વિશેષ છે. ગાય-ભેસને ચાફિંગ કરેલો ચારો આપવાથી તેઓ આરામથી ખાય શકે છે. મુખ્ય વસ્તુ કે ચાફ્કટરના ઉપયોગથી ઘાસચારાનો બગાડ અટકે છે. ચાફિંગ કરેલા...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
783
2
વધુ જુઓ