એગ્રોસ્ટાર - ગુજરાત
Gujarat
15 Aug 19, 10:41 AM
123
2
64
1
એગ્રોસ્ટાર - ગુજરાત
Gujarat
14 Aug 19, 01:48 PM
48
9
62
22
Khunti Balu Savdasbhai
Amrapar, Gujarat
15 Aug 19, 09:53 AM
98
3
24
0
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
10 Aug 19, 11:55 AM
135
11
0
7
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
05 Aug 19, 03:21 PM
ડાંગર નું દરુ
86
3
0
6
👨‍🌾 Jay Patel(Dholu)
Gujarat
08 Aug 19, 01:49 PM
80
0
6
2
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
16 Aug 19, 03:33 PM
કપાસ અને ભીડાં
82
11
1
0
બળદેવ.ભાઈ
Gujarat
11 Aug 19, 02:39 PM
કપાસ સારો લાગે તો લાઇક કરજો
72
5
7
0
Rohit Patel
Gujarat
09 Aug 19, 05:17 PM
Kevi che 45 divas Magafali 22 no & 10 divas na divela game to like karjo
62
0
11
1
ગોરઘનભાઇ રૂડાણી
Gujarat
17 Aug 19, 08:16 AM
કોબીજ કેમ છે? 17-8-2019
48
0
11
0
Khodabhai
Gujarat
12 Aug 19, 05:09 PM
ખુબ ખુબ ધનિયવાદ બેહેન
49
2
4
2
KapadiyaVipul
Surat, Gujarat
16 Aug 19, 10:40 AM
31
0
9
7
P
Paresh Chavda
Gujarat
11 Aug 19, 10:06 PM
30
4
10
3
Sagar
Pune, Maharashtra
08 Aug 19, 04:06 PM
Nagpuri buffalo breed
44
0
0
2
Dulabhai Ahir
Gujarat
04 Aug 19, 07:28 PM
tal ma seni jarur se
40
0
11
0
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
15 Aug 19, 02:16 PM
આ શું રોગ છે
29
0
0
12
Vipul Jehatar
Gujarat
07 Aug 19, 12:53 PM
થેક્યુ એગ્રોસ્ટાર ખૂબ જ સરસ મને મારુ પાર્સલ સમયસર મળી ગયેલ છે. અને એગ્રોસ્ટાર મા મારી પહેલી ખરીદી છે. સર્વિસ બહુ સારી સે ૪-૮-૨૦૧૯ ના રોજ નોધાવેલ ગ્લેડિયેટર પંપ ૭-૮-૨૦૧૯...
39
0
13
0
kishan undhad M.Sc (Agri) Plant Doctor
Junagadh, Gujarat
04 Aug 19, 05:00 PM
ખેડૂત ભાઈઓ કિશન ઉંધાડ એગ્રિ ડોક્ટર ના નમસ્કાર... હાલ જૂનાગઢ જિલ્લામાં આજુ બાજુ ના વિસ્તાર મા મગફળી માં નવી જીવાત નું નુકસાન જોવા મળે છે... શું તમે આ જીવાત ને ઓળખો...
28
1
18
3
પ્રતિક ગોહેલ
Gujarat
11 Aug 19, 08:31 AM
47
5
12
1
જેયશભાઈ
Gujarat
10 Aug 19, 03:22 PM
સોલાર 76
41
2
5
0
વધુ જુઓ