આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરીયાની ઝડપી વૃદ્ધિ માટે ખાતરનો ભલામણ કરેલ ડોઝ આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પસુપુલેતી અચ્યુતરાવ રાજ્ય- તેલંગાના સલાહ - 19:19:19 @ 3 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
394
1
સંબંધિત લેખ