તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
12001750
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ:આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ:થાણીને
  • વાવણીનું અંતર:બે હાર વચ્ચે :1.5-2.5 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે :1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન:વીણી પછી અને તોડવામાં વિલંબ થવા છતા પણ ફ્ળ લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે
  • ફળાઉનો પ્રકાર:દરેક નવા પાનનાં ખૂણા પર એક શીંગ બેસે
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ