તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: સુમિતોમો
380530
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ:ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ઇ.જી.
  • માત્રા:500 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ:પાંદડા પર છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા:મરચાં : ભૂકી છારો, ફળનો સડો; સોયાબીન: પાન ના ટપકાં નો રોગ, શીંગનો સુકારો
  • સુસંગતતા:મોટાભાગના રસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ:જીવાતની અસર અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારિત. વધારે જાણકારી માટે ' તજજ્ઞની મદદની જરૂર ' પર ક્લિક કરો.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે:મગફળી, મરચી,સોયાબીન,તરબૂચ
  • ખાસ ટિપ્પણી:અહી આપવામાં આવેલ માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. હંમેશા ઉત્પાદન ની પૂર્ણ માહિતી અને ઉપયોગ કરવા માટેની પધ્ધતિ જાણવા માટે ઉત્પાદનના લેબલ અથવા સાથે આપવામાં આવેલ માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લેવો.
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ