તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સેમીનીજ ટામેટા ગણેશ(10ગ્રામ)બીયારણ
10 gm
બ્રાંડ: સેમીનીસ
360436
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે:ઉચ્ચ ઉત્પાદન ધરાવતી
  • જાતિ:ગણેશ
  • બિયારણ દર:50-60ગ્રામ/એકર
  • વાવણીની ઋતુ:ખરીફ; રબીના અંતમાં
  • વાવણીની પધ્ધતિ:ફેર રોપણી
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ