તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ડાંગર સુરક્ષા કોમ્બો-1
1.06 Kg
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર
15402000
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વિશેષ વર્ણન: ચુસીયા જીવાતો અને ફૂગ સામે રક્ષણ આપી કરો પાકનો વિકાસ
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર
  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ + અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ + હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ