તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
0 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
9001283
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 3-5 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: છોડ મધ્યમ ઊંચો
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
33005500
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
159180
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
13-0-45 (1 કિગ્રા)
159175
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430610
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550618
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195275
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
185250
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
335430
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
175450
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
550790
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
275395
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
8151211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280329
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
160240
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
7751208
યુપીએલ-એફ1 હાઇબ્રિડ ભીંડા વિનસ (250 ગ્રામ) બિયારણ
7751161
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
9501348
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
155215
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
290385
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
425560
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ