તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
50 gm
બ્રાંડ: સાગર બાઓટેક
14002100
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે:ઓછા બીજ સાથે વધુ ઉપજ આપનારી જાતિ
  • જાતિ:સાગરકિંગ
  • બિયારણ દર:300 ગ્રામ
  • વાવણીની ઋતુ:તમામ ઋતુ
  • વાવણીની પધ્ધતિ:થાણીને, ફેર રોપણી
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ