તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
અંકુર જય બીજી 2 કપાસ બીજ
570 gm
બ્રાંડ: અંકુર
730730
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: મે
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: બે હાર વચ્ચે: 4 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે: 2 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: ભારે જમીનમાં ચોમાસા પૂર્વે વાવેતર કરવું; અન્ય જમીનોમાં:ચોમાસામાં વરસાદના પાણીયે વાવેતર કરી શકાય; લાંબા ફાઇબર (29-30mm)
  • ભાગ: વહેલી
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ