તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
4 Kg
બ્રાંડ: આઈપીએલ બાયોલોજીકલ્સ
535655
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: માઇકોરાઇઝા બેક્ટેરિયા
  • માત્રા: 4 કિ.ગ્રા./ એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: માટીમાં ભેળવો.
  • ઉપયોગીતા: ફોસ્ફરસ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્ત્વોમાં વધારો કરીને પાકની ઉત્પાદકતા અને જમીનની ફળદ્રુપતામાં સુધારો કરે
  • સુસંગતતા: જીવાણુનાશકનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા જ પાકો
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે જ છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને વપરાશની પદ્ધતિ જાણવા હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલ અને પત્રિકાનો ઉપયોગ કરવો.
  • વિશેષ વર્ણન: ઉત્પાદકતા અને તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બાયર ઓબેરોન (100 મિલી)
500565
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325382
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
31005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
આઇ.પી.એલ પ્રિમીયમ ફૉસ્ટર (પી.એસ.બી.) 4 કિ.ગ્રા.
460535
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325382
ધાનુકા - પેજર
590801
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
10501505
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195205
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (250 ગ્રામ)
300317
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
550620
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર
10501505
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
બાયર નેટીવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રિફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% WG) 100 ગ્રામ
8801050
બાયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રીફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 50 ગ્રામ
425490
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
રોકો થાયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ 1 કિગ્રા
10451100
રોકો થાયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ
570600
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23502350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
645750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
10501505
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
15002000
ટારપ્લસ શીટ 15*17 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
16002500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
31003500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
35004500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
640010000
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425460
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
645750
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ