તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
વન-અપ (સ્પાઈનોસેડ 45 એસસી) 7 મિલી
7 gm
બ્રાંડ: ધાનુકા
160182
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ:સ્પીનોસેડ 45% એસસી
  • માત્રા:75 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ:છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા:ચણા, તુવેર: ઈયળ/શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ; કપાસ કાબરી ઈયળ, અમેરિકન ઈયળ; મરચી: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; કોબીજ: હીરા ફૂદાંની ઈયળ; ટામેટા: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, થ્રીપ્સ; રીંગણ: ડુંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા:શક્ય હોય ત્યાં સુધી એકલું છાંટવું
  • અસરનો સમયગાળો:10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ:જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે:કપાસ, મરચી, તુવેર
  • ખાસ ટિપ્પણી:અહીં પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
  • વિશેષ વર્ણન:વપરાશના 2 દિવસ માંજ ઈયળનું અસરકારક નિયંત્રણ અને ઉપયોગી કીટકો માટે સુરક્ષિત છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર *
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ