ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
250 gm
બ્રાંડ: કૅપ્રિકા
350590
ખરીદવા માંગો છો?
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ:પ્રોટીન હાઇડ્રોલાયસેટ પાવડર 80% ટીસી
  • માત્રા:25 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ:છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા:ફૂલોની સંખ્યા વધારવા માટે
  • સુસંગતતા:મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો:વાપર્યા પછી 15 થી 20 દિવસ.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ:2 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે:બધા પાક
  • ખાસ ટિપ્પણી:અહીં પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
  • વિશેષ વર્ણન:ફૂલો વધુ બેસે અને ફૂલ ખરતા અટકાવે છે