Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jan 19, 12:00 AM
કસુંબીમાં મોલોનું નિયંત્રણ
ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુ જી ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
55
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jan 19, 10:00 AM
કસુંબીમાં આવતી મોલોનું વ્યવસ્થાપન
કસુંબી ગુજરાતમાં થોડા ઘણા વિસ્તારમા જ્યારે મહારાષ્ટ્રામાં બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે. આ પાકમાં મોલોથી ખૂબ જ વધારે નુકસાન થતુ હોય છે. મોલો કદમાં મોટી અને કાળા રંગની હોય...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
217
19
સેફ ફ્લાવર માં ખાતર વ્યવસ્થાપન
સેફ ફલાવરના તંદુરસ્ત અને જુસ્સાદાર ગ્રોથ માટે DAP @ ૨૦ કિલો/એકર , પોટાશ @ ૨૦ કિલો/એકર અને સલ્ફર @ ૧૦ કિલો / એકર વાવેતર વખતે પાયામાં આપવું.
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
12
2
સેફફ્લાવર વાવેતર કરવાની સામાન્ય ભલામણ
સેફફ્લાવર નું વાવેતર સમયસર કરવું જોઈએ. જો મોડું વાવેતર કરવામાં આવે તો પાક શિયાળામાં આવે જેથી મોલોમસી નો ઉપદ્રવ વધુ આવવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે. આથી સેફ ફલાવરનું વાવેતર સપ્ટેમ્બર...
આજ ની સલાહ  |  AgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
47
4